Ik wil een huis splitsen, hoe moet ik dat doen?

0
709

Door jouw huis of het gebouw waarvan je eigenaar bent te splitsen, kan je ervoor zorgen dat er nieuwe gedeelte(n) ontstaan die je afzonderlijk kunt verkopen. Er zijn meerdere manieren om dit te bereiken. Het is verstandig ons in een vroeg stadium – bij de eerste plannen – in te schakelen.

In sommige gevallen kan de splitsing worden bereikt door je woning/perceel gedeeltelijk aan de nieuwe eigenaar over te dragen. In andere gevallen moet de woning/gebouw in appartementsrechten worden gesplitst.

“Het is verstandig de notaris in een vroeg stadium in te schakelen.”

Bij de gedeeltelijke overdracht adviseren wij over de onderverdeling van de twee of meer nieuwe gedeelten die aan nieuwe eigenaar/eigenaren worden overgedragen. Er komt vaak meer bij kijken dan bij een ‘gewone’ overdracht van een huis of een perceel. Vaak is namelijk de woning of het perceel niet helemaal perfect te splitsen en moeten er gebruiksafspraken (deze worden ‘erfdienstbaarheden’ genoemd) worden gemaakt, bijvoorbeeld over een voetpad, brandgang of gezamenlijke toegang. Deze afspraken leggen wij bij Van Heck Houben Notarissen voor jou vast in een notariële akte. Daarnaast adviseren/regelen wij bij het Kadaster de uitmeting van de nieuwe gedeelten.